Heelweg

heelweg-nieuws

Volop woningbouw op Heelweg

Er is volop bedrijvigheid op de nieuwbouwlocatie Heelweg. Vorig jaar zijn de eerste vrije kavels op deze plek uitgegeven en inmiddels wordt er volop gebouwd aan vier woningen. De voorbereidingen voor de start van de overige woningen is in volle gang. De eigenaren van de kavels maken nu daadwerkelijk van hun droom een huis.

Er is volop bedrijvigheid op de nieuwbouwlocatie Heelweg. Vorig jaar zijn de eerste vrije kavels op deze plek uitgegeven en inmiddels wordt er volop gebouwd aan vier woningen. De voorbereidingen voor de start van de overige woningen is in volle gang. De eigenaren van de kavels maken nu daadwerkelijk van hun droom een huis.

Er is volop bedrijvigheid op de nieuwbouwlocatie Heelweg. Vorig jaar zijn de eerste vrije kavels op deze plek uitgegeven en inmiddels wordt er volop gebouwd aan vier woningen. De voorbereidingen voor de start van de overige woningen is in volle gang. De eigenaren van de kavels maken nu daadwerkelijk van hun droom een huis.

In de nieuwe wijk Heelweg herrijzen tot 2011 tweehonderd woningen. Van eenvoudig en bescheiden tot een statige villa. Heelweg is dan ook te typeren als een gevarieerde, ruime en groene wijk aan de rand van het centrum.

De gemeente Doetinchem geeft vijftien kavels uit voor de bouw van een eigen huis in de vorm van particulier opdrachtgeverschap. Langs de Keppelseweg zjjn nog vijf ruime kavels beschikbaar. Deze kavels zijn geschikt voor de combinatie van wonen en werken. Eén kavel is te omschrijven als een bedrijfskavel; het gebouw op deze kavel mag een 100% werkfunctie hebben.

26-10-2009 Wethouder Drenth stelt watertrog Veemarkt in gebruik
De projecten in vogelvlucht Masterplan Schil in vogelvlucht
geniet werkt woont leert zorgt