Heideslag

Heideslag: bewust dorps, bewust Wehl

Het dorp Wehl krijgt er met Heideslag een nieuw woongebied bij. In het gebied net even ten zuiden van de spoorlijn Arnhem - Winterswijk herrijzen de komende jaren 200 tot 400 woningen. Er is in dit woongebied gekozen voor dorpse woonkwaliteit door nadrukkelijk gebruik te maken van het bestaande karakter en de groene omgeving. Het streven bij dit project is een mix van verschillende woningtypen om het levendige en dorpse karakter zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven. De wijkgebieden in Wehl-Heideslag krijgen ook een eigen naam, zoals Ripperbansveen, Koksgoed, Kiefland en Motketel.

Landelijk dorpsbeeld

In het noordelijke gebied tegen de spoorlijn komen traditionelere starterswoningen. Dit zal projectmatig gebeuren, maar dit kan op andere plaatsen ook in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap. In de zuidelijke rand van het gebied hebben vrijstaande huizen de voorkeur. Er ontstaat een los en landelijk dorpsbeeld met licht verspringende voorgevels. Voor deze woningen is er sprake van maximaal particulier opdrachtgeverschap. In totaal zal het gebied 34 hectare groot zijn en gedurende een periode van circa 10 jaar in meerdere fases uitgegeven. De eerste fase zijn de gebieden het Koksgoed en de Motketel.

In de ruimtelijke opbouw van de nieuwe woonbuurt staat de opbouw van het bestaande landschap centraal. Zo worden bijvoorbeeld zoveel mogelijk de bestaande kavelgrenzen gehandhaafd en worden bestaande wegen zoals kerkpaden gebruikt. De nieuwe woningen moeten passen bij het huidige landelijke dorpse beeld van Wehl.

Meer informatie

Klik hier om op de website van de gemeente Doetinchem meer te lezen over dit project. Of neem contact op met de projectleider van de gemeente Doetinchem, tel. (0314) 377 377.

De projecten in vogelvlucht Masterplan Schil in vogelvlucht
geniet werkt woont leert zorgt